Miljö- och
hållbarhetsarbete

EBV satsar långsiktigt och ska bedriva lönsamma affärer idag utan att äventyra framtida generationers möjligheter till arbete och välbefinnande.

EBV arbetar aktivt med social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.​

Socialt:
Vi ska vara en attraktiv arbetsplats där vi främjar människors välbefinnande och där hälsa och säkerhet för våra medarbetare prioriteras.

Ekonomi:
Vi ska vara en långsiktig lönsam och stabil verksamhet med fokus på att överträffa kundens förväntningar. Vi ska samarbeta med hållbara leverantörer och entreprenörer i första hand.

Miljö:
Vi värnar om miljön genom att aktivt arbeta för att minska vår miljöpåverkan. Vårt fokus ligger på att minimera materialåtgången och att hushålla med energi.

Miljö- och kvalitetscertifierad tillverkning

EBV Plåt AB arbetar för en miljö- och resursmässigt hållbar utveckling och
är certifierade enligt ISO 9001 och 14001.

Vårt mål är att alltid leverera de bästa detaljerna inom satta
tidsramar. Därför arbetar vi med att ständigt förbättra och optimera
vår kapacitet, vår organisation och våra kundkontakter. På så sätt
säkerställer vi leveranssäkerheten, kvaliteten och tillströmningen
av återkommande uppdrag.

iso-logo